2017 Mar 21

Nauka drogą do sukcesu?

,,Ucz się, ucz, bo nauka do potęgi klucz! " - zapewne nie raz usłyszałeś to od ludzi bardziej obytych. Jedni mówią, że czas nauki jest niezwykły, a drudzy, że wspominają go jako najokropniejszy okres w ich życiu. Jak jest naprawdę? Nie można tego stwierdzić, bo namacalnie widać, że zdania są podzielone. Każdy po zakończeniu szkoły wyraża indywidualną opinię na ten temat. Można zaobserwować, że osoby, które aktualnie się uczą nagminnie narzekają, ale z drugiej strony na myśl przychodzą wspomnienia mamy, w których tak niesamowicie szczęśliwie wspomina lata przebyte w szkolnej ławce. Wydaje się, że nauczyciele wtedy byli całkiem innymi ludźmi, a ich nastawienie zdumiewało. Zdarzały się oczywiście osobliwości. W dzisiejszych czasach też bywają, aczkolwiek zwykle w przeciwną stronę. Słowo "nauka" jest interpretowana przez każdego w inny sposób. Trzeba na to spojrzeć subiektywnie. Niektórzy lekcją określają całe swoje życie. Zdobywają wiedzę, którą mogą ulokować w poszczególnej dziedzinie, aczkolwiek nie uważają, że jest to za sprawką szkoły. Natomiast są osoby, dla których edukacja kojarzy się tylko i wyłącznie z tonami książek, ocenami wstawianymi do dziennika. Cóż, można by powiedzieć, że w każdym z tych stwierdzeń jest troszkę prawdy. Nie można zapominać, że ludziom, którzy się uczą, mają świetne wyniki jest swobodniej w życiu, bowiem trafić na dobre studia nie jest tak bardzo łatwo.
Jeżeli ktoś pragnie kształtować się w kierunku np. medycyny, nauka jest nieodzowna, a zdobyta mądrość będzie partnerować przez calutki czas wykonywania swojego zawodu. Żadna pomyłka nie jest dozwolona. Osoby, które mają kłopoty z wiedzy, mogą się rozwijać praktycznie. Praca fizyczna przeważa nad umysłową. To jednak nie powinno zrażać młodych osób do nauki, jako że z biegiem czasu docenią te godziny przebywane na mozolnym powtarzaniu nużącego materiału na egzamin. Streszczając: zdobyta mądrość i umiejętności towarzyszą nam ciągle, a przykładem może być czytanie i pisanie. Edukacja daje dużo kluczy, a tylko do nas należy decyzja czy ich użyjemy.
Przejdź do strony internetowej: z życzenia wielkanocne