2017 Mar 26

Pomysł utworzenia przedsiębiorstwa windykacyjnego

Koncepcja powstania firmy windykacyjnej jest wynikiem wieloletnich prac zespołu fachowców o bogatym dorobku w dziedzinie finansów, konsultingowej i rewizyjnej. Na podstawie wykonanych badań rynku, licznych konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi reprezentantami branży bankowej i pozabankowej, z ekspertami na co dzień zmagającymi się z tematyką narastającej pułapki trudnych zadłużeń, narodził się projekt biznesu, którego przesłanką było przedstawienie kompletnej oferty, zbudowanej z wszechstronnej palety instrumentów ekonomicznych i wykonawczych, która łączy umiejętne i niestandardowe zarządzanie pakietami należności z rutyną służb i współpracowników operacyjnych.
Z osobistej praktyki twórców przedsiębiorstwa widać, że małe i słabe logistycznie podmioty rynkowe – banki i kasy spółdzielcze, mniejsze banki komercyjne, spółki parabankowe i zwykłe korporacje – zmagają się z dużymi problemami w tym temacie, nie będąc w stanie lub nie mogąc z przyczyn organizacyjnych albo jurydycznych rozpocząć walki z niesolidnymi dłużnikami bardziej twórczo, bez ograniczania się do prostej lecz nie bardzo efektywnej procedury sądowej. Nowatorski pakiet produktów i usług, stworzony przez analityków firmy i twórczo adaptowany do wymagań klienta, umożliwia sprofilowaną ofertę dla firm nie tylko finansowych, ale też organizacji i jednostek sektora administracji publicznej, fundacji oraz stowarzyszeń, których wspólną cechą są zaległe wierzytelności. Zwłaszcza bardzo dobrze rozpoznaje się tu oczekiwania oraz specyfikę działania spółdzielczych przedsiębiorstw finansowych.
Pełny dokument: tabletki na odchudzanie przed jedzeniem